Verktyg

Här finner du verktyg som är användbara vid installation av kablar, ljuddämpning och annat ljudrelaterat.

199.00kr

Kraftig kabelsax 0 - 70mm2

349.00kr

Roadkill roller och rakbladskniv